Na de KIDS Express

Na de KIDS Express

Oorkonde voor de kinderen

Als de kinderen alle caravans hebben bezocht kunnen ze een oorkonde maken op deze website. Vul daarvoor de code in op de website.

Thema-avond

1. Avond over geloofsopvoeding voor ouders,

2. Avond voor docenten en vrijwillgers in het kinderwerk over diaconaat

3. Avond voor het kader (jeugdouderlingen e.d.) van de kerk om na te denken over jeugdparticipatie.

Hieronder is meer informatie over de bijeenkomsten. Het materiaal is gratis op te vragen via het contactformulier op de website.

Geloofsopvoeding
Eenmalig digitaal toerustingsaanbod rond gesprekken over geloof en zingeving tussen ouders en kinderen. Het aanbod kan worden uitgevoerd door professionals en vrijwilligers in het kerkelijk jeugdwerk of buurtwerk en is bedoeld voor rand-en buitenkerkelijke ouders/opvoeders.

Jeugddiaconaat
Eenmalig digitaal toerustingsaanbod om onderwijzers, vrijwilligers in het kinderwerk van de kerk en in de buurt en ouders/opvoeders bekend te maken met concrete mogelijkheden voor kinderen om in actie te komen voor anderen en met informatie over de (christelijke) betekenis van hulp aan anderen. Het aanbod kan worden uitgevoerd door professionals en vrijwilligers in het kerkelijk jeugdwerk.

Kinderparticipatie
Eenmalig digitaal toerustingaanbod over de basishouding die nodig is om kinderen door meedenken en inspraak daadwerkelijk op hun eigen niveau als verantwoordelijken mee te laten doen in het eigen jeugd- en buurtwerk. Het aanbod kan worden uitgevoerd door professionals en vrijwilligers in het kerkelijk jeugd- en buurtwerk en is bedoeld voor kerkelijke jeugdambtsdragers en vrijwilligers in het kerkelijk jeugd- of buurtwerk.